WAHLGRENIS        

    

...veci mezi nebem a zemi...

          


     REGISTRACE       Přihlášení

POLOHY NA PŘÍJEM VESMÍRNÉ ENERGIE O CO NÁM ŘÍKAJÍ JMÉNA O MYŠLENKY, CITÁTY
NEJKRÁSNĚJŠÍ FOTOGRAFIE O KRUHY V OBILÍ O KALENDÁRIUM O CO SE DĚLO

Polohy na příjem vesmírné energie

Tajemství příjmu vesmírné energie

 

Polohy uvedené v tomto přehledu jsou určeny každému, kdo už zvládl základní komunikaci s jemnohmotným světem. Stejně jako není možné čerpat něco, na co nemáme nárok, je to tak i s informacemi čerpanými "z vesmíru". Nezaslouží si je každý, není to nároková položka, proto bych chtěla úvodem upozornit, že pokud někomu některá z popsaných poloh nebude fungovat, mohou existovat i důvody, pro které informace k dotyčnému nepřicházejí. Zde by mohl následovat soupis všeho, co by v životě být mělo a co naopak ne. Většinou by to byla slova, která nemají hmotný základ - tedy láska, nenávist, přátelství, závist, lež, pravda, sliby, pokora... Věřím, že tento soupis si každý dokáže pro sebe udělat sám.

Dalším důležitým krokem před úspěšným čerpáním vesmírné energie je zvládnutí komunikace s jemnohmotným světem, hlavně s vlastními ochránci. Ti totiž v mnoha směrech dokáží lépe než my odhadnout hranice, co je dobré a odkud kam lze jít. Nezastupitelná je jejich role u polohy SPIRÁLA.

Každý, kdo chce přijímat vesmírnou energii - ať pro potřeby své nebo někoho jiného - by měl také znám funkci čaker, kde která je a jakou mají barvu.

Samozřejmě také předpokládám, že každý, kdo chce zvládnout příjem vesmírné energie, ví, co to je vizualizace a dokáže s ní pracovat. Umí si představit proud energie přicházející do těla, dále dokáže energii směřovat po určitých dráhách v těle i mimo něj, měl by si umět představit, jak postupuje tělem, jak přibývá. Důležité je také její barva - nejlepší je bílá nebo světlounce žlutá. Vizualizovat bychom si měli umět náš vnější svět, druhé lidi, zvířata, přírodu, věci.  

 

Rozhodně nechci nikoho od poloh určených k příjmu vesmírné energie nikoho odrazovat, jen jsem pokládala za nutné před zahájením upozornit na některé záludnosti.

 

Kdy je vhodné přijímat vesmírnou energii?

Ideální je doba před usnutím. Tehdy je totiž člověk po celém dni v ideálním stavu, kdy může opustit všední starosti, vypne mysl a zcela se myšlenkově uvolní a dá tak prostor jiným energiím. K tomu je ale nutné zvládnout právě tu fázi, kdy je mysl absolutně čistá, bez starostí, prázdná a v očekávání. Po předchozím souhlasu ochránců potom můžeme začít. U jednotlivých poloh je podrobně popsáno, jak polohu zaujmeme, kudy energie proudí, k čemu je určená, případně i způsob jejího zakončení. Některé polohy jsou ideální pro usnutí, protože si v nich lze předem naprogramovat sen, jiné jsou naopak s varováním - nikdy v nich neusínat! 

Všechny polohy jsem zkoušela nejprve na sobě a mých nejbližších. Osmičková poloha se samoléčebnými účinky se poprvé uplatnila na podzim roku 2004 při experimentu na zvětšení poprsí. 

Doporučuji nejprve pozorně prostudovat text a fotografie, postupujte od jednodušších poloh (OSMIČKOVÁ) ke složitějším (SRDÍČKOVÁ). Nesnažte se první den zvládnout všechny polohy a mít hned výsledky. I tady záleží na vaší trpělivosti, na pokoře, na tom, zda si zasloužíte odměny...

 

OSMIČKOVÁ POLOHA

 

Základní poloha: Leh na zádech, pravák má levou ruku volně podél těla. Není rozhodující, jestli je dlaň nahoru nebo dolů. Záleží jen na tom, aby nám to bylo příjemné. Pravá ruka i pravá noha jsou skrčené a dotýkají se těla.

Vzniknou tak dvě oka jako u osmičky, proto také ten název.

 

A. Na zádech, levá ruka volně vedle těla, skrčená pravá ruka se dotýká trupu

Osmičková poloha - A

 

B. Na zádech, levá ruka je příjmová, skrčená pravá se dotýká hlavy

Osmičková poloha - B

 

C. Na břiše

Osmičková poloha - C

 

Směr energie: Energie přichází do těla konečky prstů volné ruky, vizualizujeme si ji jako pás bílé nebo žluté energie o šířce dlaně. Energie dále prochází rukou do ramene, dále přes klíční kosti do druhého ramene a potom se začne stáčet po ohnuté ruce, v oblasti pánve dochází k průchodu energie skrz pánev do napnuté končetiny a v místě dotyku přechází do nohy skrčené. Dále přes pánev dojde zpět do výchozího bodu v rameni. Takto opisujeme pomyslné osmičky. 

 

 

Pozn.: Leváci mají volnou ruku pravou a vše je obráceně.

 

Jakmile se nám podaří usměrnit proud vesmírné energie do osmičky, načerpáváme pořád dál a dál. Po určité době, kterou bychom časem měli bezpečně poznat, můžeme proudění v osmičce přetočit do míst, kde máme v těle nějaký problém. Mohou to být bolestivá nebo jinak problematická místa v těle. Je možné zde energii stáčet do nekonečné spirály nebo opět nekonečnými osmičkami, přičemž střed této osmičky je nad kritickým místem.

 

Význam polohy: Osmičková poloha umožňuje příjem velice ozdravné vesmírné energie do těla s cílem léčit vlastní tělo. Poprvé byla použita při experimentu na zvětšení poprsí v roce 2004. Po načerpání energie do těla je možné využít ji k samoléčení. Výsledky jsou překvapující.

Ovšem není to náplast na úplně všechny problémy. Kde je například karmická zátěž daná z minulosti, tam bychom se o nápravu snažili marně.Proto bychom měli vždy před zahájením této terapie požádat o spolupráci ochránce, s pokorou poprosit o pomoc při odstranění konkrétního problému. Když souhlas nezískáte, bylo by zbytečné v terapii pokračovat a chtít něco získat násilím. Nezapomínejte, že nikdy nemůžete získat nic, jen když si dupnete. Vždy - i tady - platí známé "něco za něco".

 

Bolesti hlavy, migréna: Energii stočíme vnitřkem těla, přes krční čakru do hlavy a pomalu opisujeme vnitřní elipsy, nejprve vodorovné, potom postupně měníme úhel až na 90 stupňů. Energie by měla postupně zaplnit celou hlavu. Postupně vnímáme, jak bílý proud zaplňuje každé místečko a vytěsňuje původní bolest. Naopak vnímáme příliv zdraví a životadárné energie. Cítíme se nádherně.

 

Osmičková poloha

 

 

POLOHA NEKONEČNO

 

Může se zaměnit s polohou osmičkovou. Pokrčené končetiny jsou ale na opačných stranách těla.

Poloha nekonečno - A

 

 

Poloha nekonečno - B

 

I když je tato poloha na první pohled podobná léčivé osmičkové poloze, měli bychom si na ni dát pozor. Její účinky jsou totiž zcela jiné. V tomto přehledu je uvedena jen pro informaci, rozhodně ji nedoporučuji používat k žádným experimentům ani jen proto, abychom si dokázali, jak funguje.

 

Základní poloha: Leh na zádech, pravák má levou ruku volně podél těla. Pravá ruka je ohnutá a dotýká se těla nebo hlavy, levá noha je ohnutá v koleni a dotýká se napnuté pravé nohy. 

 

Směr energie: Energie přichází do prstů volné levé ruky a potom prochází do levého ramena, tělem pak do pravého ramene a potom začne kroužit končetinami a pánví. Tohle je hodně podobné s osmičkovou polohou. Při této poloze se ale tělo otevírá všem negativním energiím, proto před jejím užíváním ještě jednou důrazně varuji. Může totiž docházet - a také dochází - k narušení psychiky, člověk mívá divoké, strašidelné sny, ale i za bdělého stavu najednou může docházet k situacím, které se nezdají z tohoto světa. Negativní energie totiž tento otevřený kanál velice snadno a hlavně rychle rozpoznají a ihned se na nás dokáží nalepit. Čištění pak bývá velice náročné a ne vždy se zcela podaří.

 

Varování: Pokud máte při přijímání vesmírné energie tendenci usínat, bylo by dobré ještě za bdělého stavu příjem energie ukončit. To uděláte tak, že volnou, tzv. přijímací ruku několikrát sevřete v pěst, opět povolíte a sami sobě si řeknete: "Už jsem příjem energie ukončil(a)." Jestliže byste příjem energie v osmičkové poloze vědomě neukončili, mohlo by se totiž stát, že byste se samovolně přesunuli právě do polohy NEKONEČNO. Tak by negativní síly mohly do vašeho těla prakticky neomezeně přicházet. To byste ale zjistili nejspíš až ráno po probuzení, kdy byste měli pocit absolutního vyčerpání, skoro jakoby vysátí veškeré vaší energie. Usínat by měl člověk tak, jak mu to dělá dobře, odpoutat se od vyššího napojení a pouze klidně odpočívat.    

 

POLOHA  KAPKA

 

Tato poloha vychází z úvodní osmičkové polohy, není tedy možné začít jen tak s polohou KAPKA. Důležité je totiž nejprve načerpání energie do těla, jak je popsáno u OSMIČKOVÉ POLOHY. Hlavní význam poloha KAPKA totiž spočívá ve směřování léčivé vesmírné energie směrem k druhému člověku. Znamená to tedy, že změna nastává ve druhé fázi osmičkové polohy, tam se zaměřujeme na léčení problémových míst ve vlastním těle. 

Nyní, když jsme dostatečně načerpali energii do těla - což časem sami poznáme, tato doba není možná nijak načasovat - odkloníme skrčenou ruku, která se dosud dotýkala těla, a necháme ji volně nataženou, podobně jako je natažená ruka příjmová.   

 

A. Ruce jsou volně vedle těla, skrčená pravá noha se dotýká levé nohy (pravák)

Poloha kapka - B

 

B. Ruce jsou volně vedle těla, skrčená levá noha se dotýká pravé nohy (levák)

Poloha kapka - A

 

Energii, kterou jsme se naučili směřovat ve vlastním těle, může být nyní směřována k druhému člověku. Je důležité umět v tuto chvíli vizualizaci, tedy naprosto jasně si dokázat představit člověka, který by měl energii přijmout. Touto psychickou fixací totiž energii přímo zaměřujeme, kam má dojít. Časem sami zjistíte, že nebude nutné se až tak intenzívně soustředit, energie pozná, kam ji chcete dostat. Ale je k tomu třeba jistý cvik, nepodceňujte proto tuto fázi. 

Energii je možné směřovat nejen k člověku, ale i třeba ke zvířeti, rostlině nebo i věci. 

Vzdálenost není rozhodující, stačí, když víte, kde příjemce vaší energie je. Tímto způsobem je možné například poslat energii určitému člověku do Austrálie, i když nevíte jeho přesné místo pobytu. Stačí, že tam někde je. Vaše energie si ho už najde.

V tuto chvíli se nabízí otázka, jestli druhý člověk má o posílané energii vědět. V zásadě to vědět nemusí, ale pro jistotu se poraďte se svými ochránci, ti nejlépe vědí, zda vaše energie může druhému člověku pomoci.

 

Jak dlouho lze energii tímto způsobem vysílat?

Tuto dobu časem sami dobře poznáte. Nedívejte se na hodinky, vnímejte je, jak jednou rukou do vás energie přichází a po protočení energie v KAPCE, kterou tvoří vaše skrčená noha dotýkající se druhé rovné nohy, odchází z těla ven. Měli byste vnímat pruh bílé nebo žluté energie.   

 

POLOHA BLESK

Tato poloha slouží ke komunikaci s jemnohmotným světem za podmínek, kdy nemáme právě soukromí a například komunikace přes kyvadlo by nebyla vhodná. Důležité ještě před zahájením této polohy je zvládnout komunikaci se svým tělem přes svalové napětí. Naučíme se rozlišit signál svalového napětí, je to podobně jako první komunikace s kyvadlem, musíme poznat rozdíl mezi reakcemi ANO a NE. Tento princip využívá kineziologie. Obvykle reaguje levá a pravá polovina těla. Tuto odpověď zaregistrujeme různě. Může to být škubnutí nebo jakákoli jiná reakce.

 

Základní poloha: Ležíme částečně na boku a v úrovni obličeje položíme rovnoběžně obě ruce, tedy tu část od loktů k prstům. Jinak by to ani nešlo. Nohy jsou pokrčeny tak, aby úhly skrčení byly 90 stupňů. Rozhodně by se neměly nijak křížit. 

 

A. Ruce jsou umístěny rovnoběžně vedle hlavy, vpravo

Poloha blesk - A

 

B. Ruce jsou umístěny rovnoběžně vedle hlavy, vlevo

Poloha blesk - B

 

Svalové napětí zareaguje při položené otázce, není to reakce vašeho těla, ale informace přichází z jemnohmotného světa. I v tomto případě bychom měli předem svůj záměr konzultovat s ochránci. Nedají vám souhlas, pokud váš cíl není čistý. Při této poloze můžete využít komunikaci s jemnohmotným světem, aniž by o tom někdo druhý věděl. Před začátkem si s ochránci domluvte počet otázek (doporučuji maximálně 5). Otázky si předem rozmyslete a formulujte je naprosto jednoznačně, abyste také mohli získat jednoznačnou odpověď. Jestli jsou otázky nesrozumitelné nebo chaoticky pokládané, přijdou zmatené odpovědi nebo se také odpovědí vůbec nemusíte dočkat   

 

Poloha blesk

 

POLOHA KORUNA

Základní poloha: Leh na zádech, nohy jsou volně, chodidla jsou od sebe asi na šířku ramen, ruce objímají shora hlavu. Do tohoto objetí se dostaneme tak, že ruce vzpřímíme a ohneme v loktech, dlaně se potom sklopí až k uším.  

 

Ruce jsou sepnuty kolem hlavy

Poloha koruna

 

Tato poloha má dvojí použití. Ráno po probuzení ji zaujímáme tehdy, chceme-li si vychutnat ten křehký a snadno rozptýlitelný pocit. Ještě sice spíme, ale už vnímám, že se neodvratně blíží okamžik probuzení. Poloha umožní v klidu dosnít poslední sen a současně vám umožní všechny uplynulé sny zcela reálně převyprávět. Pak je už snadné si je po probuzení zapsat. Sny jsou pro náš život velice důležité. Neměli bychom je v žádném případě podceňovat, pořídíme si na jejich zapisování speciální sešit a začneme si sny podrobně zapisovat. Nezapomínáme připsat i datum. Každý sen si zapisujte se všemi detaily, které si při probuzení pamatujete - tedy včetně barev, vůní, osob, prostředí a celkové atmosféry. Velice důležité jsou pocity, které během senu prožíváte. 

Stejně tak, jak se s polohou KORUNA probouzíme, měli bychom s ní končit i večer veškerý příjem vesmírné energie. Zaujmeme ji a uvědomíme si svoji kompaktnost s vesmírem, měli bychom v této chvíli poděkovat za všechny informace, které jsme během dne získali, za všechnu energii, kterou jsme načerpali a s další vírou očekáváme další probuzení. Před usnutím se odevzdáváme svým ochráncům. 

Poloha KORUNA by měla být prováděna za současného protažení zádových a břišních svalů. 

 

POLOHA BUBÍNEK

 

Poloha může na první pohled vypadat jako KAPKA, ale její funkce je zcela jiná. 

Ležíme ale částečně na boku a ruce jsou každá jinak. 

 

Skrčená noha se dotýká druhé, jedna ruka je nahoru k obličeji, druhá volně dolů

Poloha bubínek

Tuto polohu zaujímáme ve chvíli, potřebujeme-li vyřešit jistý problém, který nás trápí a jehož řešení v reálním světě nevidíme. Nejprve je důležité zformulovat problém. Může to být otázka týkající se vlastní osoby (např. Dostanu se na vysokou školu?, Budu mít dítě?), někoho druhého (Všimne si mě Petr Novák z 3.A?, Uzdraví se matka z vážné nemoci?), nebo i světa kolem nás (Přijde povodeň?, Bude celé léto pršet?) apod.

Otázka by neměla být složitá. Jasně si ji naformululjeme, aby nemohl být její obsah různými způsoby, aby následovala stejně jasná odpověď. Tuto otázku si správně promyslíme a vizualizujeme si ji do klubíčka, které pomalu postupně suneme z temene hlavy všemi čakrami (od temenní až po základní). V oblasti základní čakry necháme obrazně toto klubíčko vyjít z těla a vizualizací nyní protkáváme prostor vytvořený ohnutou nohou a přibližně stehnem druhé natažené nohy. Měl by to být princip podobný tkaní - nejprve si vytvoříme v jednom směru osnovu z rovnoběžných "vláken" a potom v kolmém směru proplétáme cik-cak systémem, až je celý prostor hustě zaplněný. Tato činnost nějakou dobu trvá. Přitom si svůj problém pořád opakujeme, nemyslíme na nic jiného, celý proces ještě můžeme zaštítit slovy, které si říkáme sami sobě: "Mám otázku, spřádám otázku, vytvářím pevný bubínek. Věřím, že ke mně přijde brzy odpověď." 

 

POLOHA PALIČKY

 

Souvisí s polohou BUBÍNEK, samostatně nemá význam. 

Důležité je umístění horních končetin, tedy té části od loktů k prstům. Očekáváme-li odpověď, která se týká přímo nás, měla by horní ruka směřovat k obličeji. To jsou otázky typu - otěhotním, vdám se, dostanu se na školu... Zajímá-li nás ale problém jiné osoby, měla by horní ruka směřovat od obličeje. 

 

Ruce jsou vedle hlavy překřížené

Poloha paličky

 

POLOHA TAM-TAM

 

Zahrnuje v sobě polohu BUBÍNEK a PALIČKY, protože teprve po provedení obou těchto poloh lze očekávat odpověď. Ta přichází nejčastěji ve zcela jasných obrazech ve snu, ale i jiným způsobem. Může to být například náhlé vnuknutí myšlenky, najednou máme pocit, že "teď už víme", všechno je v tu chvíli jasné.

Abychom důkladně pochopili význam této polohy, měli bychom pracovat se snovými symboly. Znamená to dokázat si po probuzení zapamatovat a zapsat své sny, ale také je správně pochopit. Měli bychom mít již večer při usnutí připravený papír a tužku (nejlépe obyčejnou, která nemůže přestat psát) k rychlému zápisu snu. Zapisujeme všechny detaily, barevnost, osoby, pocity, děj. Určitě nestačí zapsat jen několik slov, body nebo nějakou osnovu. Už ze samotného zápisu snu se dá poznat, jak silný to byl prožitek.

 

Poloha TAM-TAM

 

Poloha TAM-TAM

 

Každému to nejde hned od prvního dne, ale je možné se to naučit. Poloha TAM-TAM je klíčkem k řízenému snění. Po jejím správném provedení se totiž zdají sny, které přinášejí odpověď na položenou otázku. Někdy se ale můžeme dozvědět mnohem víc. Například na otázku o možnosti otěhotnění dostaneme jasnou odpověď nejen ANO, ale i konkrétní počet dětí, jejich pohlaví a případně i budoucí uplatnění. Při usínání v poloze TAM-TAM je důležité neopouštět z mysli otázku, na kterou by měla přijít odpověď. Samozřejmě se později, během spánku, z této polohy přetočíme. Ale to už nevadí. Naopak, rozhodně tuto polohu nijak násilně neukončujeme, usneme v ní a jen si ve snu necháme promítnout odpověď.  

 

POLOHA MOTÝL

 

Poloha MOTÝL lehce vychází z polohy BUBÍNEK, vlastně jej rozšiřuje. Opět začneme formulovat myšlenku, ale tentokrát ne jako otázku, na kterou bychom rádi dostali odpověď, ale jako přání. V každém přání je jistý citový (hrudní čakra) a sexuální (základní čakra) náboj. Všechno, co nás zajímá nebo co se nás nějakým způsobem dotýká, spadá do těchto oblastí. 

Formulujeme nejprve své přání a vizualizujeme stav po jeho naplnění. Klubíčko vizualizace prochází od temenní čakry, tělem; v hrudní oblasti se oddělí jedno vlákno a začne protkávat jedno pomyslné křídlo motýla, které tvoří plocha ohraničená nataženou rukou, stehnem a částí těla od pánve do podpaží. Druhé vlákno klubíčka pokračuje až do základní čakry, odtud tělo opustí a začne protkávat druhé křídlo motýla, které tvoří prostor ohraničený ohnutou nohou a částí druhé napnuté nohy. To chvíli trvá.

Motýla si vizualizujeme, nakonec mu dáme krásné barvy a pak ho propustíme do světa. Koleno skrčené nohy vytváří hlavu s tykadly. Motýl odlétne plnit vaše přání.

Je dobré tento postup opakovat, ale zase i v tomto případě platí, že hlavní je pokora. Nic si nelze z jemnohmotného světa vynutit. Všechno jsou to odměny a ne každý má právo tato tajemství pochopit a přijmout. 

 

Ruka se dotýká kolena skrčené nohy

Poloha motýl

Poloha motýl

 

Poloha motýl 

POLOHA SPIRÁLA

 

Spodní ruka je v pravém úhlu k tělu, horní ruka se stáčí pod hlavu jako spirála

Poloha spirála

 

POLOHA SRDÍČKOVÁ

 

Poloha srdíčková

Vychází se z osmičkové polohy, ale ruce i nohy se po určité době uvolní.

Nedotýkají se těla, nohy jsou mírně od sebe.

 

Srdíčková poloha

© Wahlgrenis 1.1.2006

PYRAMIDA - RUCE

PYRAMIDA - RUCE - NOHY

PYRAMIDA - KOLENO

Pokud máte otázku týkající se Vaší vzdálenější minulosti - doporučila bych polohu s kolenem vytočeným nalevo, "pyramida vlevo".
Při té člověk leží na zádech, levá noha je skrčená, koleno vytočené do strany.
Noha se dotýká pravé nohy tak, že vytváří pomyslnou pyramidu.
Při otázce týkající se budoucího vývoje, je vhodná "pyramida vpravo".
Odpovědi přicházejí buď ve formě obrazů, pocitů, vjemů, anebo odpověď pochopíte z příběhu, který přichází bezprostředně poté, během snu.

PYRAMIDA - KOLENA

PYRAMIDA - TAJEMSTVÍ

Už v době, kdy se samotná fotografie této polohy objevila na webu, začaly přicházet nesmělé otázky,k čemu slouží.

Možná s ní někteří z vás máte také zkušenosti.

Ruce jsou při ní spojeny do tvaru pyramidy tak, že se dotýkají bříšky prstů spolu palce a ukazováčky, jak je patrné z obrázku.

Je třeba zklidnit myšlenky a všechny procesy, které v těle probíhají, se pocitově přenesou do trojúhelníku - pyramidy.

Oči jsou zavřené.

Kolem nás nejsou žádné rušivé vjemy.

Tělo jakoby naprosto přestane existovat.

Je to poloha, během které nevnímáme tělo jako celek, ale dojde k naplnění absolutní, nekonečné a všeobjímající lásky do každé buňky.

Zmizí rozměr jednotlivosti, člověk splyne s Univerzem.

Pokud během této polohy necháme do svého srdce vstoupit jinou bytost, lze zažít tzv. interdimenzionální milování.

Energie obou se totiž propojí v jedinečném prožitku, v maximální extázi, uspokojení v rovině duše i těla.

PYRAMIDA - 3D

© Wahlgrenis 10.10.2011Akce týkající se poloh:

Experiment na zvětšení poprsí   
Tímto experimentem začala aktivní spolupráce s uživateli internetu - nejprve na dálku, pak se "narodily" vlastní akce, které se konají v jednotlivých místech republiky.

Začátek
Výsledky experimentu na zvětšení poprsí
Víc o experimentu na zvětšení poprsí?
Osmičková poloha
Ještě k osmičkové poloze
Souběh osmičkové polohy a bubliny
Těším se teď na usínání v osmičkové poloze
Ohýbám druhou nohu u osmičkové polohy
Radost při osmičkové poloze
Nedokážu přijímat energii v osmičkové poloze

Tajemství příjmu vesmírné energie (polohy)   
Akce se uskuteční v zrcadlovém sále v 1. patře kulturního zařízení. Budeme mít k dispozici i vedlejší sál se stoly a židlemi.


Vaše reakce:

Ahoj Wahl,
včera jsem vyzkoušela tvoji novou polohu, srdíčkovou.
Asi budu jedna z prvních...
(Sešly jsme se spolu. Pozn. Wahl.)
A děly se neskutečné věci, přišly informace.
Nechala jsem rozproudit energii, uvolnila hlavu a byla jsem zvědavá, co se bude dít dál.
Začala se z levé strany přese mne převalovat barevná mlha, různé barvy a ke každé barvě přišla určitá informace.
Někdy ty barvy byly dvě najednou, jakoby chomáčky vaty ve dvou barvách.
Ke dvěma barvám přišly ještě další informace.
Jednou z nich je to, jak mám použít svoje ruce k "léčení".
Když se na ty barvy a informace dívám, tak to vypadá jako životní situace a řešení.
Na tu informaci k léčení "čekám" několik měsíců,
pořád jsem nevěděla a říkala si, ještě není ten správný čas, on přijde a pak budeš vědět, co s těma svýma rukama dělat.
Takže Wahl, díky za novou polohu.
pa
Irenka 02.01.2006

Milá Wahlgrenis,
moc tě prosím, byla by jsi tak laskavá
a poradila mi, kterou polohu bych mohla použít pro získání určité, konkrétní informace, kterou bych moc a moc potřebovala dostat?
Vím, že neděláš individuální odpovědi, ale nemohla bys třeba jen do mailu, jen název té polohy?
Děkuji mnohokrát, byla bych ti velmi vděčná...
Lenka Terezie 03.01.2006

Milá Wahlgrenis.
Tvá prezentace fotografií poloh příjmu vesmírné energie mi udělala radost.
Jen jsem se Tě chtěla zeptat na tři věci.
U osmičkové polohy je ruka ležící podél těla vyobrazena s dlaní k podložce a na fotografii u článku Ohýbám druhou nohu u osmičkové polohy s dotazem od Adrien je vyfocena osmičková poloha s dlaní nahoru (s hřbetem k podložce).
Mě by zajímalo, zda to má nějaký význam pro příjem energie?
Pak by mne zajímalo, zda touto energii mohu léčit sama sobě hučení, zvonění a šum v uších, který mě dlouhodobě trápí.
Poslední dotaz se týká toho, že tam postrádám polohu Tam-tam, při níľ přichází odpověd.
Tu nám ukážeš až v Pardubicích?
Wahlgrenis,
přeji Ti a také všem čtenářům Tvých stránek radost z každého nového dne a novou naději, která vrátí úsměv na tvář.
Weina 03.01.2006

Milá Lenko Terezie,
tento materiál k polohám na příjem vesmírné energie je zatím v pracovní verzi.
Jsou to pouze fotografie bez textů a jsou určeny především účastníkům akce v Pardubicích.
Při každé poloze je totiž důležité nejen si NĚJAK lehnout, ale současně jistým způsobem proud energie v těle usměrnit.
U některé je třeba energii posílat tělem, jinde se jakoby hladíš.
Je nutné jednotlivé polohy prakticky ukázat a naučit.
Proto Ti název polohy napsat nemohu.
© Wahlgrenis 04.01.2006

Milá Weino,
odpověd bude jednoduchá.
Dlaň nahoru nebo dolů se neřeší.
Mělo by Ti to být hlavně vždy příjemné, žádné násilí.
U druhé otázky je odpověd ANO - můžeš si odstranit jakýkoli zdravotní problém, který odstranit CHCEŠ.
Záleží spíš na tom, kde jsou důvody Tvého hučení.
Může to být také obrana proti světu, v kterém jsi uvězněna.
A třetí otázka?
Poloha Tam-tam je kombinací dvou poloh: bubínku a paliček.
Ale zase záleží na tom, jestli informace má přijít k Tobě nebo jde od Tebe...
© Wahlgrenis 04.01.2006

Dobrý večer milá Wahlgrenis,
opět jsem si pročítala vaše stránky a narazila jsem na polohu, které říkáte NEKONEČNO....
a jsem docela zděšená, neboť je to poloha, ve které pravidelně usínám
a je to jediná poloha, která mi vyhovuje a u které se mi v poslední době podaří usnout (trpím nespavostí).....
Nevíte, proč tomu tak je?
(Vlastně jsem až do této chvíle nevěděla, že tato poloha "existuje").
Ptám se, protože je pravda, že jsem neustále vyčerpaná, podrážděná atd...
a to hned po ránu, ale nedokážu se ubránit této poloze, protože je mi při ní příjemně a dobře se mi pří ní i usíná,
což se nedá říci např. u osmičkové polohy, které mi moc nevyhovuje, když to napíši velice jednoduše...
Ostatní polohy jsem jen zkoušela a také se mi při nich nedaří usnout.
Dokážete mi prosím říci, proč tomu tak je?
Přeji Vám krásný večer hodně energie a jen vše dobré.
S pozdravem
Nicola 10.02.2006

Milá Nicolo,
Poloha NEKONEČNO je zákeřnější právě už tím, že se v ní opravdu snadno usíná.
Ale o to horší je potom probuzení.
Samozřejmě spát si můžeš v poloze, jaká Ti vyhovuje, ale je důležité, abys při ní nepřijímala onu vesmírnou energii.
Doufám, že varování je dostatečně důrazně a nikoho nebude lákat k experimentům.
Usínej, ale nebuď přitom napojená na vesmírný kanál.
To se dá jednoduše odstřihnout.
Píšeš, že jsi o této poloze nevěděla.
Ona také není objevena dlouho...
Ani ostatní polohy nejsou určeny jen tak k normálnímu usínání, ale je třeba vždy vědět, s čím se chceme probudit.
Ovšem není to jen tak jako natáhnout ruku a sáhnout si po lízátku.
Každému tyto polohy fungovat nemusí.
© Wahlgrenis 12.02.2006

Ahoj Wahlgrenis,
Chtěla bych se s Tebou podělit o zážitek, který se mi včera večer stal při osmičkové poloze.
Když jsem prováděla osmičkovou polohu, tak jsem najednou cítila,
jak kolem mě létají krásné barevné nafukovací balónky (byly to balónky, s kterými se pinká na plážích) různých velikostí.
Pozadí za nimi bylo žluté.
Cítila jsem, že to nejsou jen tak nějaké balónky.
Působily dojmem, že mají duši, jsou veselé, hravé, mají radost, skotačí a těší se ze života.
Pak ale na můj obličej začal nalétat bleděmodrý balón s bílými kytkami jako kopretiny a byl z nich největší.
To mi už nebylo příjemné.
Proto jsem osmičkovou polohu ukončila a poděkovala za energii.
Děkuji moc za Tvůj drahocenný čas.
Bára 18.03.2006

Ahoj Wahl,
měla bych dotaz ohledně polohy pro komunikaci s jemnohmotným světem.
Už ses párkrát zmínila, že polohy existují i v sedě.
Zajímala by mě hlavně poloha BLESK - bylo by možné na stránkách tuto polohu uvést i v sedě?
Často se mi stává, že když sedím, tak dostanu záškuby do nohou úplně stejné,
jako když ležím v poloze Blesk a komunikuji s ochránci.
Asi tohle bude "náhodné", ale zajímalo by mě, jak tato poloha v sedě funguje, co je pro tuto komunikaci potřeba apod.
Budu moc ráda za jakoukoliv radu.
Měj se moc fajn a za případnou odpověď moc děkuji.
Gugu 04.05.2006

Milá Gugu,
máš pravdu, že komunikace s jemnohmotným světem se neděje jen přes polohu BLESK.
V sedě i ve stoje (například při čekání na tramvaj) můžeš komunikovat naprosto jednoduše.
Nemusíš se šroubovat do žádných složitých poloh nebo pozic, ale jednoduše jen vnímáš, v které polovině těla k reakci dojde.
Předem bys měla ale vědět, která polovina těla odpovídá Ti ANO a která NE.
To je celé.
© Wahlgrenis 07.05.2006

Milá Wahlgrenis
Rozhodl jsem se popsat svoje zkušenosti s osmičkovou polohou,
kterou jsem poprvé aplikoval na magickém víkendu v Břuchotíně, následně pak několikrát doma.
K mému překvapení mne hned napoprvé doma zaplavila vlna absolutního tepla, objímající celé tělo po dobu několika minut.
Energie mne zcela spoutávala a pravděpodobně jsem nebyl schopen jakéhokoliv pohybu,
ačkoliv mne ani nenapadlo, abych se o něco podobného pokoušel.
Mysl jsem měl zcela prázdnou a po odeznění přílivu energie zůstal pocit absolutního klidu.
Byl jsem výsledkem zcela nadšen nejméně ze dvou důvodů.
Jednak proto, že se mi příjem energie daří a pak také pro pocit vyrovnanosti a klidu mysli.
Samozřejmě jsem v dalších dnech ve cvičení pokračoval a experimentoval.
Odtud plynou moje zkušenosti, o které bych se rád podělil.
Osmičková poloha uvádí jako přijímací subdominantní ruku.
Píšu pravou rukou, ale obecně jsem obouručák, řadu aktivit spontánně provádím rukou levou.
Kromě toho mám momentálně pravou ruku v sádře.
Vyzkoušel jsem obě ruce jako přijímací, ale příjem energie se mi daří výhradně s přijímací levou rukou.
Provádím dosud jen polohu s rukou mířící šikmo dolů.
Dál jsem si všiml, že efektivnímu příjmu energie velmi přispívá levá noha natažená v přímce s osou páteře.
Pak se s plnou intenzitou dostavuje výsledek popsaný v prvním odstavci.
Intenzitu příjmu zesiluje magický ornament v přijímací ruce.
Další zkušenost jsem udělal s křivkou cirkulující energie.
Nabyl jsem dojmu, že hlava je putující energií opomíjena.
Vzhledem k modelu duch - duše - tělo jsem získal pocit, že energie by měla rotovat třikrát.
Proto jsem energetickou trajektorii změnil z osmičkové na "trasu tří perliček".
Energii jsem vedl klasicky, jen jsem přidal periodu kolem hlavy.
Tzn. vedl energii z levé paže, přes hrudník do pravé zahnuté paže, pravým bokem přes levou kyčel do levého stehna,
zpět pravou zahnutou nohou přes podbřišek do levé strany hrudníku, na pravou stranu krku,
kolem hlavy na levou stranu krku, na pravé rameno a znovu do výše popsané dráhy.
Experiment fungoval a energetická bilance mi postupně narůstala, mysl se mi čistila,
ale najednou se mi zcela zatemnila a do hrudníku jsem dostal úder jako kladivem.
V tu ránu jsem byl teď a tady.
Jakmile jsem se po úderu srovnal, bezprostředně jsem v příjmu energie pokračoval, ale upravil jsem dráhu energie na osmičkovou.
Po krátké chvíli jsem byl zcela energií zaplaven, s klidnou myslí a euforickým pocitem.
Později jsem přemýšlel nad výsledkem perličkového experimentu.
Přítelkyně jej přisoudila skutečnosti, že asi šest hodin před jeho začátkem jsme společně se sousedem vypili sedmičku vína.
V úvahu bych to vzal, ale na druhou stranu, po úderu bezprostředně následovala změna dráhy energie a vše pak bylo v pořádku.
Napadá mne, zda jsem energii z přijímací ruky neměl vést nejprve smyčkou kolem hlavy a pak klasickou dráhou.
Nebo jsem to snad neměl dělat vůbec?
Ne snad, že bych chtěl za každou cenu v experimentování pokračovat,
ostatně, mohl bych si vzít na pomoc kyvadlo.
Ale přese vše bych rád znal Tvůj názor.
S díkem a přáním hezkého dne,
Milda 09.05.2006

Milý Mildo,
děkuji za popis Tvé zkušenosti s osmičkovou polohou.
Viděla bych to jako ránu osudu - neexperimentovat.
Hlava do osmičkové polohy není zahrnuta záměrně.
Ta se využívá u jiných poloh (např. srdíčková)...
Při osmičkové poloze jde hlavně o uzdravující efekt, hlava má v tomto procesu své specifické postavení.
Není dobré nic jen tak měnit.
Vím, že Ti nemohu nic zakázat, ale buď při svých experimentech hodně opatrný.
© Wahlgrenis 09.05.2006

Milá Wahlgrenis
Děkuji za odpověď, poučení si vezmu.
V mezičase jsem si stihl přečíst příspěvek s fotodokumentací "Příjem vesmírné energie" a mám jasnější názor na své počínání.
Mnohokrát děkuji
Milda 09.05.2006

Ahoj Wahl,
mam takovy mensi problem, resp. neumim si to vysvetlit.
Komunikuji s ochranci pomoci polohy Blesk nejcasteji, jak jsem ti uz jednou psala
a nedavno jsem se te ptala, jestli je ta komunikace mozna i v sede apod.
Resim ted jeden takovy problem, porad na nej myslim, co a jak
a pritom mi porad skube v nohach, v rukou.. proste jako pri one komunikaci..
myslim treba na neco, jestli neco udelat tak a v tu chvili mi skubne v noze (bud v leve nebo prave, takze bude ANO nebo NE)
a ja se ptam, jestli se mnou takto mohou ochranci komunikovat,
kdyz "vidi", ze neco resim a pomahat mi tak s resenim, aniz bych je o to sama primo prosila,
aniz bych je prosila o odpovedi.
Mozna je to pitomost se takhle ptat, ale moc by me to zajimalo.
Nasla bys chvilku na odpoved?
Jeden den jsem problem resila opravdu hodne intenzivne a skoro jsem se tu noc nevyspala
a porad mi skubalo stridave celym telem... tak by me to zajimalo.
Děkuji za odpoved a jeste dodatecne dekuji za odpoved v konferenci ohledne zdravi.
Mej se moc krasne a krasne jaro.
Gugu 19.05.2006

Milá Gugu,
obvykle komunikace s vyššími silami probíhá tak, že odpověď přijde po položené otázce.
Pokud máš pocit, že s Tebou chtějí ochránci mluvit i bez Tvé výslovné výzvy, zeptej se jich na to.
Rozhodně by i neměly vstupovat do Tvého životě jen tak.
Měla bys vědět, kdy jsi tady a teď v reálném životě a kdy komunikuješ s jemnohmotným světem.
Jsou mezi tím hranice.
Jestli ale máš pocit, že na Tvůj problém přichází odpověď, ověř si, kdo Ti odpovídá.
To je asi jediná možná cesta.
© Wahlgrenis 22.05.2006

Milá Wahlgrenis,
Jsem ta které zemřel manžel, od té doby uběhly skoro 2 roky.
Z celé své duše bych ti chtěla poděkovat, jak jsi mě častokrát podpořila, však ty víš.
Hodně jsem na tvých stránkách našla a snažila vyzkoušet, tvé stránky mně hodně mají co říci.
Mám kamaráda (nebo jak to nazvat), velmi mně na něm záleží.
Byl dost nemocen, chtěla jsem a nevěděla jak pomoci.
Dost mě to trápilo a najednou mi v hlavě zazněla odpověď: můžeš (energií),
tak jsen se rozhodla dle tvé rady posílat (léčivou energii),
již asi 2x jsem to vyzkoušela, ale na někom jiným a myslím že dobře.
Je úžasné, jak mu to pomáhá.
Ale ten pocit můj je jiný, je mně krásně a chtěla bych létat, nevím, čím to je.
Jako bych se znovu narodila, mám ohromnou radost.
Vždy když si na něj vzpomenu, je mi dobře, tak to cítím.
Wahl, je možné, že i on cítí něco více, však víš.
Snažím se žít dobře, hodně pomáhat lidem, dělám práci, kterou mám ráda s lidma.
Ale jedno vím zcela určitě, a to že nechci příjít o člověka, kterého znám 34 let.
Vím, asi teď řekneš - nikdo nám nepatří, já si to uvědomuji.
Člověk není hračka, že? a máš pravdu.
Ještě k tvým horoskopům, nevím, jestli se i mně splní že ke mně přichází láska, jak je v horoskopu, jsem lev.
Wahlgrenis, toto je moje zpověď k tobě.
Z celého srdce ti přeji hodně sil a sluníčka.
Eva 21.09.2006

Milá Wahl,
jsem čerstvou čtenářkou Tvých stránek, které jsem objevila náhodou, když jsem hledala některé informace na internetu.
Dlouhou dobu jsem nevěřila na nic, co bych si nemohla logickou cestou zdůvodnit.
Až po kontaktech s léčitelkou, která mi pomáhala tam, kde věda nestačila, jsem zjistila, že něco mezi nebem a zemí existuje.
Smrt mojí maminky mě posunula v hledání ještě dále.
Proto mě Tvoje stránky velice zaujaly a postupně snad všechny příspěvky přečtu, protože mě zajímají.
Ale proč Ti píšu:
Včera jsem se snažila řešit svůj intimní problém čerpáním vesmírné energie a hledáním odpovědí na některé otázky.
Využila jsem osmičkové polohy a byla jsem až překvapená, co se dělo.
Měla jsem představu širokého kanálu, který je na mě napojen a ze kterého jsem cítila energii.
V tom sloupu se pohybovali malí andílci, kteří mi pohybem hlavy odpovídali na mé dotazy.
V popředí byl jeden anděl, ten největší, a hodně se podobal mé kolegyni z práce, kterou mám hodně ráda, ale měl černý obličej.
Trochu mě to znepokojovalo, ale nebála jsem se.
Problém byl do rána vyřešen, ale já jsem nyní v rozpacích.
Nevím, zda jsem měla tak intenzivní představu, protože jsem chtěla "něco" vidět, nebo nechápu, co to mělo znamenat.
Mám ještě jeden problém.
Byla jsem poslední, kdo moji maminku před smrtí viděl a kdo se s ní loučil, i když jsem netušila, že to bude naposledy.
Stalo se to před třemi lety a já vím, že některým členům naší rodiny se o mamince zdá a mohou s ní mluvit.
Mně se to ještě nestalo, přičemž bych ji moc ráda viděla a řekla ještě věci, na které kdysi nedošlo.
Neumím si to vysvětlit a moc mě to mrzí.
Jestli, prosím, můžeš, poraď mi.
S velkým díky a úctou
Iva 02.10.2006

Milá Ivo,
při osmičkové poloze se dějí věci...
Nikdo to ale nemůže prožívat naprosto shodně, každý má svůj individuální prožitek, tím se netrap.
Nesnaž se to nijak porovnávat, jen přijímej, co k Tobě přichází, nepochybuj o tom.
Jinak by se už příště nemuselo také nic dít...
Ještě k mamince - nic se neděje, že Tě duše zesnulé maminky nekontaktuje.
Možná jste si už všechno vyjasnily během života, možná to stihla během poslední chvíle, kdy jste byly spolu.
Nezáviď sourozencům a jiným členům rodiny, že to mají jinak.
Kdyby Tě potřebovala kontaktovat, ozve se.
Nevolej ji.
© Wahlgrenis 02.10.2006

Milá Wahl,
děkuji za bleskovou odpověď, jsi velice laskavá.
Vím, že se ještě musím hodně učit a myslím, že mi Tvé stránky hodně pomohou.
Děkuji a přeji vše krásné.
Iva 02.10.2006

Milá Wahlgrenis,
vaše stránky jsem objevila teprve nedávno a velmi mě oslovily.
Nemám žádné zkušenosti s kyvadlem ani ničím podobným.
Jsem začátečník a chtěla jsem se podělit o první zkušenosti s polohou bubínek,paličky a tam tam.
Nevím,zda jsem neudělala chybu a zda to,co se mi ve snu vybavilo,měla být odpověď na mou otázku.
Ptala jsem se na miminko.
Všechny polohy jsem provedla podle vašich instrukcí,ale při usínání v poloze tam tam jsem nemohla dlouho usnout.
Bylo to asi proto,že jsem pořád myslela na svou otázku.
Asi po patnácti minutách jsem musela trochu uvolnit nohy,protože mě začaly bolet.
Za chvíli se mi podařilo usnout.
V noci jsem měla více snů,ale hned ráno po probuzení se mi vybavil jeden.
Byla jsem ve třídě,kde bylo plno malých dětí a hraček.
Přišla za mnou kolegyně a přinesla dva chleby pro děti na jídlo.
Já jsem se jí zeptala,proč je kupovala,když v zásobě máme ještě starý chleba a ten nový nám mezitím ztvrdne.
Ona na to nic neodpověděla,proto jsem jí navrhla,že jeden si koupím.
Ten druhý si nechala ona.
Tím vše skončilo.
Ráno jsem nad tím začala přemýšlet a napadlo mě,že chleba je dar boží,jestli to není odpověď na mou otázku.
K tomu ještě dvakrát po sobě zablikala žárovka,jako kdyby chtěla zhasnout.
Musím ještě dodat,že od kolegyně dcera čeká miminko.
Opravdu nemám žádné zkušenosti jak to funguje a jestli správně uvažuji,protože jste psala,že se dostane jasná odpověď v podobě ano.
Jsem moc ráda,že jsem se s vámi mohla o zkušenosti s polohami podělit.
Katka 02.02.2007

Milá Katko,
tato odpověď je jasná, nádherná, sama to nejlépe chápete...
© Wahlgrenis 02.02.2007

Milá Wahlgrenis,
moc moc vám děkuji za odpověď, hodně pro mě znamená.
Katka 02.02.2007

Dobrý den, paní Wahlgrenis...
vím, že toho máte na odpovídání hodně...
Ale raději Vám svůj problém napíši...
Nevím, jak se to vlastně mohlo stát...
Asi jsem si špatně přečetla Váš návod...
Prováděla jsem osmičkovou polohu opačně...
Jsem pravačka, ale měla jsem ohnutou levou nohu a levou ruku...
I když jsem zpočátku intuitivně ohýbala pravou nohu, pak jsem sama sebe vnitřně přesvědčila,
že bych měla mít pokrčenou levou nohu...
A takhle jsem usínala každý večer...hodně dlouho...
Samotné energii se nikdy nepodařilo projet tělem,
došlo jen na mravenčení probíhající z volné ruky do protějšího ramene
a zde se asi energie zastavila...nebo spíš jsem ji dál necítila...
Přímo nemám strach...
Není to poloha nekonečna...ale přece... něco se mohlo stát...
Ještě Vám chci popsat jednu moji velmi oblíbenou polohu při usínání...
Něco jako lotosový květ...
Ležím na zádech a mám pokrčené obě nohy, které se dotákají chodidly,
nebo je mám někdy skrčené na turka a takto usínám...
Pokud je mi zima, je to velice rychlá pokoha na zahřátí...
Ruce mám od těla někdy i spojené třemi prsty...
Děkuji za odpověď ...i nezodpovězená je odpovědí...
Přeji hodně štěstíčka...i když nic není náhoda :-)
xmilla 22.04.2008

Milá Wahlgrenis,
chtěla bych ti napsat zážitek z jedné polohy na příjem vesmírné energie.
Osmičková poloha umí co umí,to už je osvědčená poloha.

Můj zážitek se datuje do polohy blesk.
Moje kamarádka Jana mě požádala, zda bych se kyvadlem nezeptala, zda je Avatar, ať už byla nebo je skrytá.
Avatar je vládce 4 živlů.
Kyvadlem jsem se ptát nechtěla a přemýšlela jsem v posteli, jak jí to zjistit.
Napadla mě poloha Blesk - ano ne.
Dala jsem se do této polohy, ale nebylo mi zcela evidentní zda ano nebo ne.
Nechala jsem to být, ale zůstala jsem v této poloze,
najednou se před mýma očima objevil les a hrad, ze kterého šlehal oheň.
Z hradu vycházela dívka v brnění a jakoby v historickém kostýmu.
Obraz zmizel a objevilo se stádo koní.
Zase obraz zmizel a objevil se opět hrad v plamenech, dívka seděla na koni a v ruce třímala meč.
Zase obraz zmizel a objevil hranice s ohněm, uprostřed ohně byla ke kůlu přivázaná ta dívka a usmívala se.
Zase obraz zmizel a objevil se obrovský křesťanský kříž ve tvaru sloupu a tyčil se směrem k Nebi.
Zase obraz zmizel a objevil se hrad v plamenech.
Tím to celé skončilo.
No, jestli je Jana Avatar do teď nevíme, ale Johanka z Arku možná ANO.
Každý večer jsem si na to vzpomněla, předevčírem při vzpomínce na to se objevily oči, žluté, jen úzké štěrbiny měly, byly zlé.
Snad tyto obrazy hlídá síla, se kterou si neradno začínat.
Jestli k této poloze blesk můžeš něco napsat...
nebo stačí jen tento zažítek, který ozřejmuje sílu těchto vesmírných poloh............
Táňa 19.12.2008

Milá Táničko,
nemohla jsem na Tvůj mail reagovat hned, bylo třeba ještě něco k poloze Blesk dozjistit.
A také bylo samozřejmě nutné závěry ozkoušet.
Což se stalo...
Zde popisovaný význam polohy Blesk - tedy "ano" - "ne" - je pouze rámcový.
Jsou zde ještě další aspekty, které bychom mohli nazvat tzv. vyšší dívčí.
První, co se mi odkrylo, byl zdravotní stav člověka, na kterého se v tu chvíli myslí.
Jako by v tu chvíli splynuly všechny moje energie s jeho, vnímáme jasně jeho potíže, problémy...
Když nechci ale zkoumat člověka, ale zajímá mě jeho minulost, začnou se opravdu objevovat obrazy z minulého života.
Jedná se o takový život, který má pro tohoto člověka dnes největší význam.
Trápí-li se například někdo kvůli nedobrým vztahům, může se odkrýt minulost, v níž se pozná.
Často právě tady je klíč k řešení, k pochopení toho, co se momentálně nedaří.
Nemyslím si ale, že by každý, kdo se do této polohy uloží, měl nutně něco vidět.
Obrazy se objeví pouze v takové fázi žiovta, kdy člověk jednak je schopen je pochopit a hlavně si z nich pro sebe dokáže vyčíst další postup.
Moc děkuji za tento podnět.
© Wahlgrenis 19.12.2008

Milá Wahlgrenis,
nedalo mě to, a píšu.
Již více než rok navštěvuji Vaše stránky, nicméně nikdy jsem nenarazila - nebo si nepovšimla obrázků MAJOKA
a celé pasáže popisů poloh přijímání a způsobu vesmírné energie.
Dnes poprvé jsem ale zabloudila na Váš web ne ze zvědavosti a pocitu, že si odpočinu od únavy, ale z nutnosti se uklidnit.
Také jsem si předtím iniciovala některé symboly reiki II a poslala je sama sobě na uklidnění.
Velmi zle se mě dotklo chování šéfa.
Urazil moji práci a za zavřenými dveřmi s druhým o mně velmi nehezky mluvil.
Nutně jsem potřebovala klid a pochopení situace.
A najednou jsem objevila tuhle Vaši stránku o polohách.
To, že jsem vcelku brzo dostala pocit klidné vnitřní rovnováhy a ulehčení, už Vám nemusím ani psát.
Jen jsem se chtěla zeptat - ty nekonečné osmičky "zná" kineziologie v různých formách terapie -
ať už je to barometr chování, nebo léčebné cviky - je to stejné?
Rovněž spirály "zná" reiki, je to také totéž?
Je vesmírná energie energií Reiki?
Mistr reiki nám říkala, že pokud provádíme před usnutím nějaký rituál reiki a usneme, energie se vypne samočinně.
Já jsem to po zasvěcení I. a potom i II. stupněm dělala denně ráno i večer -
cítila jsem prostě velkou potřebu, ale také jsem vycítila, že jsem ráno leckdy unavenější.
V současnosti začínám tu večerní terapii vynechávat a provádím ji jen ráno.
Dřív jsem na to potřebovala cca 1 hodinu, teď cítím, že stačí leckdy i jen půl hodiny.
Chtěla jsem se zeptat na polohu při usínání na boku s oběma nohama lehce pokrčenýma a rukama do osmičky překříženýma na ramenou
- často jsem si v této poloze sama sobě posílala reiki do bolestivých nebo unavených zad / minulost/
a konkrétně do svého vztahu k oběma rodičům, ale většinou jsem přitom usnula.
Bolest v ramenou a zádech ale byla ráno menší nebo pryč.
Moc Vás zdravím a pročítám bedlivě web, kdy bude nějaká akce přes prázdniny, kdy syn nebude doma, abych se jí zúčastnila.
Je to zase úplně jiná cestička, než ta, po které jdu teď.
Se sluncem, pohodou a vděčností
Olga 21.04.2009

Milá Vlasto,
já jsem nešla do porodnice kvůli holčičce, já jsem tam už několik dní byla...
Několik nekonečně dlouhých dní, každý den byl ale důležitý.
Narodit se měla až mnohem mnohem později.
Ale byl to nádherný dárek, to ano.
Ten jídelníček byl tady pro mě jen tak mimo, jako potvrzení, že některé věci opravdu fungují.
Bez ohledu na to, co se děje, kdo se rodí nebo nerodí.
Taková fakt jistota...
Taky už nejím kapra a kachnu, ale tehdy jsem si pochutnala.
© Wahlgrenis 17.12.2009

Milá Wahl,
co ti přát k nastoupení nové životní etapy?
Lehkost bytí a krásné žití.
Děkuji za to, že jsem tě mohla v tomto životě potkat.
Děkuji za to, že jsi.
Zůstaň taková, naše vílo.
To je Tvůj úkol tady a teď.
Mám tě ráda.
S láskou, pokorou a vděčností
uvěřitelná Majka 18.12.2009

Dobrý večer milá Wahlgrenis,
píšu zase. Ale tentokrát mám otázku jiného charakteru - všeobecného. Myslím si, že by to mohlo zajímat i další čtenáře Vašich stránek.
Četla jsem příběh jedné dívky, která si v zrcadle zkoušela pozorovat vlastní auru. Prý viděla různé tváře, psala, že to nejspíš byly její tváře z minulých životů. Pak se "vylila" ze zrcadla černota. Myslela si, že oslepla, ale po chvíli to přešlo. Je to pravda? Je možné v zrcadle vidět své tváře z minulých životů?
Děkuji, jestli si najdete chvilku.
Krásné svátky přeje
Kamila 20.12.2009

Milá Aniesko,
tohle není nic divného. Sice jsem k tomu snu původně nechtěla už nic doplňovat, ale když se me na to zeptaly opakovaně obě dvě - Amon i Hoplea, tak jsem se do toho snu znovu ponořila. A to, co jsem napsala, byl dnešní střípek do mozaiky...
© Wahlgrenis 04.01.2010

Ahojíček Wahl,
děkuji.
Jakmile jsem uviděla nové polohy na příjem vesmírné energie (pyramida), okamžitě jsem věděla, že poloha tajemství je pro mě důležitá.
Provádím ji pravidelně každý čas, kdy ležím v posteli.
Zažívám krásné pocity, energie proudí a je mi krásně.
Miluji tuto polohu, přináší mi klid, pocit bezpečí, toho, že nejsem sama, že někam patřím.
A jak jsi mi napsala o poloze TAJEMSTVÍ, tak jsem se začala vnitřně usmívat.
Je mi tak hezky a příjemně na těle.
Ano, je to přesně ta chvíle, ten okamžik, kdy vím, že jsem poslechla svoji intuici a přijala tuto polohu jako součást svého života.
Náhody přece neexistují, viď?
Ještě jednou děkuji.
Marie 12.12.2011

Ďakujeme Vám všetkým za spoluprácu a prejavenú dôveru v tomto ťažkom roku.
Do nového roka 2022 Vám prajeme pevné zdravie pre Vás a Vašich blízkych, veľa šťastia a mnoho správnych rozhodnutí, ktoré prinesú radosť nielen Vám, ale aj Vašej rodine a priateľom.
Prajeme pokojné sviatky a načerpajme všetci pozitívnu energiu do ďalších týždňov a mesiacov.S pozdravom,
produktový manažér
Macurová Jana
Inform lib, s.r.o. knižný veľkoobchod
22.12.2021


Krásné Vánoce, zdraví a vůbec hodně radosti a štěstí přeje
Honza P.

23.12.2021
© Wahlgrenis 02.01.2022


© 2004-2022 Wahlgrenis Zveřejněné materiály jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování a šíření jakékoliv části obsahu bez svolení autora je zakázáno.