WAHLGRENIS              

    

...věci mezi nebem a zemí...

 


     REGISTRACE       Přihlášení

Zapisování snů


 

Jak to zařídit, abychom si pamatovali sny, pláte se poměrně často.

Sny si pamatujeme - aspoň tedy většina z nás - pouze krátce.

V některých knihách se popisuje, že sny mizí ve chvíli,

kdy začneme normálně "fungovat", kdy si připravujeme snídani,

provádíme ranní hygienu, oblékáme se.

V tu chvíli je mozek údajně přetlumen jinými činnostmi,

takže sny automaticky mizí.

A i kdybyste si chvilku předem říkali, že NĚCO TAK JASNÉHO, 

co se vám právě zdálo, nemůžete nikdy zapomenou, je to pryč.

 

 

Jak vyzrát na své vlastní sny?

 

Pořiďte si na ně speciální zápisník. Já mám krásný, z ručního papíru.

Už toto rozhodnutí vás posunuje k jakési pokorné úctě ke snovým symbolům.

I vaše mysl se připraví na to, že bude vnímat sny mnohem intenzivněji.

Jenže těžko byste mohli psát útržky snů, které si pamatujete, hned do tohoto zápisníčku.

Proto si k lůžku připravte také normální čistý papír a obyčejnou tužku.

U té víte, že vás nezklame, nepřestane psát,

jak se může stát u všech jiných, technicky na vyšší úrovni.

Nejintenzivněji si sny pamatujeme těsně před probuzením.

Je nádherné držet si v hlavě ještě svůj sen, a přitom se probouzet.

 

Ovšem nesmíte v tuto chvíli propadnout rannímu stresu.

Neměl by vás vzbudit budík, ten snovou nit obvykle přetrhne.

Nesmíte hned vstát, ale tuto krásnou chvíli si ještě prodlužte mazlením právě se svým snem.

Sáhnete po připraveném papíru a zapisujete jednotlivé pojmy ze snu, které si pamatujete.

Vaše ruka zapíše to, co si pamatujete nejvýrazněji.

Například: Plavba na lodi.

Teprve potom si budete upamatovávat, jestli jste tam byli sami nebo s někým,

jestli ti lidé byli Vaši známí nebo zcela cizí lidé.

O co tam šlo? Došlo k nějaké krizi? Spadl někdo do vody? Nebo tam byla příjemná hostina?

Byly tam také nějaké děti? Byly to Vaše děti? Co dělaly? Kam jste pluli? Mluvilo se cizí řeči?

To všechno by se mělo na vašem papíru objevit.

Ruka píše rychle, jak rychle běží hlavou myšlenky.

Písmo může být roztřesené, neupravené, velké.

Je jen pro vás, takže na úpravě tolik nezáleží.

Jde jen o to, abyste toho napsali co nejvíce ze svého snu.

Také časové údaje mají svůj význam.

Probudí-li vás sen v noci a máte-li před očima hodiny, zapište si i čas.

Zajímavé je, když se někdo budí opakovaně třeba v 02:02, 03:03 nebo 04:04.

A během dne si najděte příjemnou chvilku, kdy si sen přepíšete do vašeho zápisníčku.

Možná už tehdy vás napadne vysvětlení, co vám chtěl sen naznačit.

 

Zpočátku vám zapisování může činit potíže, ale časem - po měsíci, nebo dvou - se naučíte

vnímat své sny chronologicky, zapisujete dřív děj, který se zdál jako první.

Dokážete řadit děje za sebou.

Postupně si také budete všímat i dalších detailů, jako jsou barvy a vůně, oblečení a účesy.

U každého snu si také nezapomeňte poznamenat datum, na kdy se vám zdál.

Některé obrazy se mohou v jistých cyklech opakovat, nejen dějem, ale i místem.

Třeba se vám zdá opakovaně o Benátkách, i když jste tam ještě nikdy nebyli.

Postupně si sestavujte mozaiku svých snů.

Časem pochopíte řadu souvislostí ve svém životě.

Nic nebývá náhodou.

 

© Wahlgrenis, 03.06.2004


© 2004-2020 Wahlgrenis Zveřejněné materiály jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování a šíření jakékoliv části obsahu bez svolení autora je zakázáno.