WAHLGRENIS              

    

...věci mezi nebem a zemí...

 

 


     REGISTRACE       Přihlášení

Kdo může ovládat magii? Kdokoliv!


Dobrý den,
četl jsem vaši stránku a chtěl bych se zeptat,
jestli když je magie, jestli je také mystická magie?
Dá ovládat, kdo ji může ovládat a jak??
Děkuji předem.


Radim 07.04.2004

Milý Radime,
klasické dělení magie je na bílou a černou.
Pokud se ale ptáš speciálně na mystickou, tento termín je zařazován do jistých 3D projektů na internetu, není ale ničím jiným, než kategorií běžné magie.
Všeobecně rozšířená je představa, že černá magie je manipulativní a nedobrá, zatímco bílá magie je považována za dobrou.
Magie ale nemůže být černá ani bílá, přesto ti, co ji provozují, zapadají obvykle do jedné či druhé kategorie.
Černá magie touží obrátit přirozený běh událostí ve vlastní prospěch, ovlivňuje ostatní, manipuluje s nimi a bez jejich svolení je ovládá.
Všechno se třikrát vrací.
Je to princip trojnásobku - trojí obrácení námi spáchaného zla proti nám.
Bílá magie je užívaná pro nesobecké účely a často zahrnuje pomáhání jiným a uzdravování.
Není provozována bez svolení zúčastněných a snaží se dosáhnout co možná nejlepšího výsledku, který si všichni přejí.

Každá magie může vyvolat vedlejší účinky, a to bez ohledu na to, je-li to magie konstruktivní anebo nepříznivá.
Jaké mohou být vedlejší účinky?
Zákon trojnásobku nás v případě konstruktivní magie ovlivní prospěšně a vedlejší účinky tedy nejsou problémem.
Ovšem v případě nepříznivé magie jsou vedlejší účinky nebezpečné a nevypočitatelné.
Důležitá je i etika a disciplína.
Musíme mít všechny kroky předem promyšlené. Proč a co vůbec děláme, jak se chováme, jak cítíme, co s magií zamýšlíme. Schopnost rozlišit dobré a špatné. "Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě".
Existují i další druhy dělení magie.
Nízkou a vysokou, tantrickou a chaotickou, svíček, bylinnou, souladnou, zástupnou, symbolickou, barevnou, krystalickou, uzlovou, měsíční a živelnou.
Všechny mají společného jmenovatele: úmysl a představivost.
Čím lépe zvládáme představivost a čím jasnější úmysl, tím větší jsou šance na dosažení výsledku.
I ESP (Extra Sensory Perception) je druh magie.
Mimosmyslové vnímání je běžně nazýváno šestým smyslem.
Jsou to smyslové informace, které obdrží jedinec mimo známých pět smyslů.
Může poskytnout informace o přítomnosti, minulosti i budoucnosti.
Sem patří jasnovidectví, astrální projekce, psychometrie, předpovídání a telepatický příjem informací.

Do PK (Psychokinezis) patří telepatické vysílání informací, psychokineze, uzdravování silou vůle a teleportace.
POZOR!
Magie je naprosto bezpečná, ale jakékoliv okultní praktiky mohou být nebezpečným zlem.
V životě člověk nebojuje jenom s astrálními nepřáteli, ale i těmi fyzickými, magický útok se může projevit různě.
Jakýkoliv, byť sebenevinně vyhlížející útok může být veden na mentální tělo člověka
a odtud do duševní části a nakonec zasáhnout hrubohmotné fyzické tělo.
Magický útok nedokáže nezasvěcený člověk rozeznat od nemoci, nehody, smůly, infarktu nebo jiného neštěstí.
Magické útoky jsou takové projevy magie, které mají za účel způsobit disharmonii v těle člověka.
Rozhodit člověka může cokoli nebo kdokoli.
Síla ochranných praktik spočívá na vůli a víře člověka v tuto ochranu.
Pokud ochraně člověk nevěří, ztrácí účinnost.

Jak si vytvořit ochranné magické pole kolem své osoby či místa?

1. Odvádějí energii z cíle a poutají ji jinde, odkud se časem sama vybije.
Tato metoda je velmi účinná a jednoduchá, ale odvádění energie musí být dostatečné.
Není ji možné prorazit, ale je možné ji přehltit další energií.

2. Energie zaklínadla se nesmí dostat k cíli, ale snaží se ji ihned odvést jinam nebo ji rozptýlit.
Tyto způsoby obrany jsou velmi precizní a nedovolují žádný styk energie s cílem zaklínadla.
Jakmile je tato obrana jednou proražena, přestává působit.

3. Zabránit toku energie, aby se dostal k cíli, a odrazit jej zpět na vysilatele.
To vede k účinnému ukončení zaklínání nehledě na to, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Je-li proražena, přestává fungovat.

Jak se vytváří tak důležitý štít?

Bílý pentagram
Obrácen jedním cípem nahoru symbolizuje božství člověka v Universu.
Je analogií magického kruhu.
Vhodné jsou přívěsky z mosazi, stříbra i jiných kovů.
Uplatňuje-li nositel absolutní víru a přesvědčení v působení takového pentagramu, nemůže mu prakticky žádný magický vliv ublížit a je odrážen zpět na původce.

Izolace
Některé materiály působí jako izolanty magické energie.
Nejlepší izolátor je pravé hedvábí, poté pravá kůže a guma.
Většina organických materiálů je také izolační.
Tato obrana je dobrá pouze proti velmi slabým účinkům, hedvábí je možné použít proti silnější magii.
Tuto ochranu není těžké prorazit.

Kruh
Správný magický kruh symbolizuje člověka v Universu.
Kreslit kruh znamená symbolizovat božství a stát v kruhu znamená splynutí s ním.
Kruh může být nakreslen čímkoliv na cokoli (funguje to i prstem do vzduchu), ale člověk musí být při jeho kreslení přesvědčen, že kruh netvoří on, ale vyšší energie.

Koule
Imaginativní metoda vyžadující usilovné soustředění a vlastní energii.
Představíme si kolem svého energetického pole kouli, jakousi energetickou síť.
Zviditelníme negativní energii, jak stéká po štítech a je neškodně pohlcována zemí.

Štíty musí být jednostranně prostupné nebo pórovité, aby energie mohla proudit ven.

Nikdy nikomu nic
Nikomu, koho důvěrně neznáme a zcela mu nedůvěřujeme, nedávejme nic se svým fluidem (nehty, vlasy), ani předmět, který rádi a často nosíte u sebe, i kdyby ho z nás mámil, jak chtěl.

Očista
Používá se hlavně proti prokletí nebo psychickým útokům
Pohodlně se posaďme a "kletbu" si představme ve svém těle (případně i ve své auře) jako tmavě červené obláčky.
Nyní je postupně vydýchejme (tady je důležitá imaginace toho, jak z vás vychází červený kouř).
Teď máme před sebou oblak červeného kouře, který je tím, co nám škodí.
Takže ho buď imaginací úplně "rozplyňme" nebo ho odešleme někam pryč apod.

Odvádění do vody
Voda je magnetická, vstřebává veškeré energie a vlivy.
Je-li naše tělo alespoň částečně ponořeno do vody, můžete s pomocí své vůle a víry směrovanou energii odvést.
Základní problém je, že musíte vědět o magickém útoku.
Stačí ale i miska vody a jedna ruka do ní ponořená.
Voda by měla být co nejstudenější (ideálně 4°C).
Imaginujeme svou vůlí, že magická energie je odváděna do vody a ta ji pohlcuje.
Sůl přidaná do vody energii částečně zničí, ale pozor, aby s takto koncentrovanou vodou nepřišel někdo jiný do styku.
Tato metoda je velmi účinná.

Uzemnění
Magický hromosvod se používá pro uchránění místa odpočinku.
Kolem nohou lůžka se vede měděný (případně železný) drát, jeho konce se ovinou kolem magické dýky.
Ten se pak zarazí do země.
Při vedení drátu je nutné se soustředit jako při tvoření magického kruhu.
Člověk musí být přesvědčen, že všechny zlé vlivy bude tato ochrana odvádět do země.
Zkušený mág si dokáže takový hromosvod vytvořit imaginárně.

Zrcadlo
Základní metoda proti magickým útokům všeho druhu.
Její síla je závislá na schopnosti imaginace a síle vůle.
Posaďme se a kolem sebe si imaginujme vejčité zrcadlo (lesklou plochou od sebe).
Mělo by nás obklopovat ze všech stran a žádný kousek těla by neměl přečnívat.
Do tohoto zrcadla vložte přání, že jím neprojde žádná nepřátelská síla.
Nyní bychom se měli cítit úplně bezpečně.
Udržujte zrcadlo tak dlouho, jak uznáte za vhodné (s trochou praxe se s ním dají vykonávat běžné činnosti).
© Wahlgrenis 07.04.2004


© 2004-2020 Wahlgrenis Zveřejněné materiály jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování a šíření jakékoliv části obsahu bez svolení autora je zakázáno.