WAHLGRENIS              

    

...věci mezi nebem a zemí...

 

 


     REGISTRACE       Přihlášení

Dá se čarodějnictví naučit?


Existují desítky nejrůznějších škol magie.
Je možné se skutečně někde vyučit čarodějnicí?Eva 09.03.2004

Skutečná magie se nedá naučit...
Čarodějem buď člověk je, nebo není.
Sice je na trhu řada knih, které se dají studovat a jejich poznatky pak aplikovat na druhé, ale to není ono.
Je to stejné jako ve škole - taky tam je dvacet žáků a jen jeden je třeba geniální na matematiku.
Hned všechno chápe, nepotřebuje nic složitě vysvětlovat a sám od sebe zná řešení.
Jistě jsi se už sama s takovým žákem setkala.
Prostě je geniální v matematice, ví to a ví to o něm i matikář.
Má něco víc než vy všichni ostatní ve třídě.
A jak zjistíš, že jsi čarodějkou?
Vlastní zkušeností, vidíš do lidí, vezmeš virgule, fungují, nikdo ti nemusí vysvětlovat jak a proč.
Vezmeš do ruky karty a pocítíš zvláštní vibrace, pak je před sebe rozložíš a v tu chvíli je ti jasné, že promluvily.
Rozumíš jejich řeči.
Vezmeš jiné věštecké pomůcky a zjistíš o sobě jasnou pravdu.
Začínáš postupně sbírat takové střípky, až pochopíš, že jsi jakýsi průchod pro tu dobrou energii z Universa, že ji dokážeš směrovat a naopak přijímat.
Nevím, jak podrobně chceš znát moje pojetí.
Ale ještě musím dodat, že všechno se musí odehrávat zcela čistě, bez snahy o zneužití myšlenky nebo získaných dat.
To, že jsi dostala tento dar, odměňuješ čistým štítem i ve vztahu k druhým lidem.
To neznamená jen, že nezabiješ a nepokradeš atd., ale každý tvůj skutek by měl být konán jen s tím nejlepším úmyslem.
Nezamořuješ si své tělo žádnými škodlivinami (alkohol, nikotin, drogy) a vnímáš svoji existenci na tomto světě jako poslání.
Neodmítneš nikdy pomoc druhému.
Čarodějnictví ale také není divadlo.
Není nutné stavět ho na odiv druhým a chlubit se tím, že umím něco, co ostatní ne.
Je to také hodně o skromnosti a pokoře.
© Wahlgrenis 09.03.2004


© 2004-2020 Wahlgrenis Zveřejněné materiály jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování a šíření jakékoliv části obsahu bez svolení autora je zakázáno.